Economic development [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0511140487

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press, 2006, 4th ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 846 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


Economic development.-- Income distribution -- Developing countries.; Developing countries -- Economic conditions.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH