Mạng nơron nhân tạo : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65 Communications network architecture

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 528 tr. ; , 18 cm

Ngôn ngữ:


Mạng nơron nhân tạo -- Giáo trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Thư viện AB
1D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.65


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH