The price of water :studies in water resource economics and management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Stephen Merrett,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1843391775


Thông tin xuất bản: London :IWA Publ. , 2007, 2nd ed.

Mô tả vật lý: X, 217 s. :, ill.

Ngôn ngữ:


vannforsyning vannressurser-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH