Strategic public finance
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0333922212

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York :Palgrave Macmillan, 2004.,

Mô tả vật lý: xiv, 288 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Finance, Public -- OECD countries.; Finance, Public.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH