Cơ sở dữ liệu SpringerLink
Springer Link là một trong những cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới chuyên cung cấp truy cập đến các nguồn thông tin điện tử chất lượng cao, bao gồm các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, và sách tham khảo của nhiều lĩnh vực: kiến trúc và thiết kế, thiên văn, năng lượng, kinh tế, môi trường, y học, luật, công nghệ, khoa học máy tính, khoa học xã hội và nhân văn, v.v…

Cơ sở dữ liệu SpringerLink bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.

Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).

Các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm:

1. Khoa học hành vi

2. Sinh học & Y sinh học

3. Kinh doanh & Kinh tế

4. Hóa học & Khoa học vật liệu

5. Khoa học máy tính

6. Trái đất & Khoa học Môi trường

7. Kỹ thuật

8. Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật

9. Toán & Thống kê

10. Y học

11. Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ

12. Chuyên ngành và Ứng dụng CNTT

 

 

Thông tin trong cơ sở dữ liệu này luôn được cập nhật thường xuyên. Giao diện tìm kiếm được tích hợp với nhiều tính năng khác nhau, hỗ trợ cho mọi nhu cầu về tra cứu thông tin của người sử dụng.