Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
Home
Đại học Công Nghệ TP.HCM
 

 Thông báo

 
Cơ sở dữ liệu trực tuyến về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông 
by Trần Thị Thu NgaNo presence information
 13/04/2018 2:37 CH

Truy cập vào đường link : https://www.itu-ilibrary.org/​ , bạn đọc sẽ tham khảo bộ CSDL gồm 12 chủ đề với rất nhiều tài liệu hữu ích cho những người nghiên cứu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông. 

Đây là thông tin từ Thư viện trực tuyến...

 
Cơ sở dữ liệu từ Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc 
by Trần Thị Thu NgaNo presence information
 13/04/2018 10:38 SA

  • Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu nhưHòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí...
 
​Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích 
by Quản TrịNo presence information
 05/01/2018 2:19 CH
 
Sách truy cập mở: chia sẻ nghiên cứu mới về khoa học, công nghệ và y học lớn nhất thế giới 
by Quản TrịNo presence information
 18/10/2017 4:03 CH
 
Các chuẩn trích dẫn tài liệu 
by Quản TrịNo presence information
 17/10/2017 8:26 SA
 
(More Announcements...)
 

 Calendar

 
There are currently no upcoming events.
 
 
 

 Liên kết

 
 http://hutech.edu.vn
 http://vnexpress.net
 Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM
 Thư viện trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
 Thư viện trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 http://gslhcm.org.vn
 http://lib.hui.edu.vn
 Thư viện trường Đại học giao thông vận tải
 Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 HINARI
 Bibliomania
 Baen Free Library
 Literature Post
 University of Virginia Library
 Project Gutenberg
 Elfwood
 Alex Catalogue of Electronic Texts
 Bộ sưu tập các tác phẩm kịch của Shakespeare
 PhysNet
 http://www.arxiv.org/
(More Links...)