Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân viên

HOÀNG NGỌC TUẤN
Giám đốc Thư viện

Quản lý chung hệ thống Thư viện HUTECH.

TRẦN THỊ THU NGA
Tổ trưởng

Phụ trách về văn thư, độc giả và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

HOÀNG NGỌC TỴ
Nhân viên Thư viện

Phụ trách Lập trình website Thư viện, Phần mềm Thư viện và các phần mềm xử lý sách ebook.

NGUYỄN HẠ THƯ
Nhân viên Thư viện

Phụ trách xử lý sách, biên mục sách và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

CHÂU NGUYỄN ANH QUỐC
Nhân viên Thư viện

Phụ trách biên tập giáo trình, thiết kế đồ họa, nghiệp vụ Thư viện.

HỒ THỊ TRIỀU
Nhân viên Thư viện

Phụ trách xử lý sách, biên mục sách và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
Nhân viên Thư viện

Phụ trách lưu hành tài liệu

ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN

Là các bạn sinh viên HUTECH đang học tại trường, tham gia hỗ trợ Thư viện.