Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 643 kết quả (0.0780776 giây)
The Impartial Spectator [electronic resources] : Adam Smith' Moral Philosophy
Tác giả: Raphael D D,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 170
ISBN: 9780199213337
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43131 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Death blows : book two of the Bloodhound files
Tác giả: Barant D D,
Thông tin xuất bản: New York, St Martins Paperbacks
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0312942591
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86582 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
A primer of signal detection theory
Tác giả: McNicol D,
Thông tin xuất bản: Mahwah New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Inc
Ký hiệu phân loại: 152.8
ISBN: 0805853235
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16901 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Software Abstractions : Logic, Language, and Analysis (OIP)
Tác giả: Jackson D,
Thông tin xuất bản: kđ, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0262101149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16935 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
MMS : Technologies, Usage and Business Models
Tác giả: Ralph D,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470861169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17050 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Software engineering for experimental robotics
Tác giả: Budgen D,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.14005
ISBN: 0201485427
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25266 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Software design
Tác giả: Budgen D,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York, AddisonWesley
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN: 0201722194
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25271 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Hughes' outline of modern psychiatry
Tác giả: Gill D,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0470033924
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25825 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Graphs, networks, and algorithms [electronic resource]
Tác giả: Jungnickel D,
Thông tin xuất bản: Berlin, Springer
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 3540727795
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28096 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Artificial intelligence and software engineering : understanding the promise of the future
Tác giả: Partridge D,
Thông tin xuất bản: Chicago New York, Glenlake Pub Co AMACOM American Management Association
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0814404413
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30085 Năm XB: 1998 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục