Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1091556 giây)
The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis
Tác giả: Robert D Port,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 621.183
ISBN: 0070458731
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9312 Năm XB: 1991 Định dạng: RAR
The science and design of engineering materials
Tác giả: Richard D Irwin,
Thông tin xuất bản: USA, McGrawHill Companies
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 0256247668
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15550 Năm XB: 1998 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục