Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0624268 giây)
Software Abstractions : Logic, Language, and Analysis (OIP)
Tác giả: Jackson D,
Thông tin xuất bản: kđ, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0262101149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16935 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Principles of data mining
Tác giả: Hand D J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 026208290X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35611 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Contending economic theories : neoclassical, Keynesian, and Marxian
Tác giả: Wolff Richard D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 330.15
ISBN: 9780262018005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96149 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Inner experience and neuroscience : merging both perspectives
Tác giả: Price Donald D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132531 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Musimathics : the mathematical foundations of music
Tác giả: Loy D Gareth,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 781.2
ISBN: 0262122820
ID: 136292 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Silent spill : the organization of an industrial crisis
Tác giả: Beamish Thomas D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 363.738/2/09794
ISBN: 0262025124
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145775 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
The price of linguistic productivity : how children learn to break the rules of language
Tác giả: Yang Charles D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts, The MIT Press
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 9780262035323
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153428 Năm XB: 2016 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục