Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.0781371 giây)
Software engineering for experimental robotics
Tác giả: Budgen D,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.14005
ISBN: 0201485427
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25266 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Graphs, networks, and algorithms [electronic resource]
Tác giả: Jungnickel D,
Thông tin xuất bản: Berlin, Springer
Ký hiệu phân loại: 511
ISBN: 3540727795
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28096 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Curves and surfaces for computer graphics
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0387241965
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30546 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Foundations of computer security
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: London, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1846281938
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34868 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Software engineering
Tác giả: Bjørner D,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 3540211497
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 46722 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Data compression : the complete reference
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: London, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.746
ISBN: 0387406972
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79776 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Matrices : theory and applications
Tác giả: Serre D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 1441976825
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122014 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Matrices : theory and applications
Tác giả: Serre D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 512.9434
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122040 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Model theory : an introduction
Tác giả: Marker D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 511.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122051 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Alternative Breast Imaging : Four Model-Based Approaches (The International Series in Engineering and Computer Science)
Tác giả: D Paulsen Keith,
Thông tin xuất bản: Boston, Springer
Ký hiệu phân loại: 618.190754
ISBN: 0387233644
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15844 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục