Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 643 kết quả (0.0624246 giây)
Curves and surfaces for computer graphics
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0387241965
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30546 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Foundations of computer security
Tác giả: Salomon D,
Thông tin xuất bản: London, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1846281938
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34868 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering [electronic resource]
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston, Butterworth Heinemann
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0585470685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43782 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Software engineering
Tác giả: Bjørner D,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 3540211497
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 46722 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Software Engineering. 1 [electronic resource] : Abstraction and Modelling
Tác giả: Bjørner D,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg, SpringerVerlag Berlin Heidelberg
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783540211495
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 46996 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
A practical guide to scientific data analysis
Tác giả: Livingstone D,
Thông tin xuất bản: Chichester UK, Wiley
Ký hiệu phân loại: 519.57
ISBN: 0470851538
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47376 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Software engineering. 2, Specification of systems and languages
Tác giả: Bjørner D,
Thông tin xuất bản: Germany, SpringerVerlag Berlin Heidelberg
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 3540211500
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47764 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street
Tác giả: CohanWilliam D,
Thông tin xuất bản: , Knopf Doubleday Publishing Group
Ký hiệu phân loại: 332.660973
ISBN: 9780385530460
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 61880 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Reference book on chemical engineering [electronic resource] : Volume 1
Tác giả: Sen D,
Thông tin xuất bản: New Delhi, New Age International P Ltd Publishers
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65808 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
The Raman effect : a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules
Tác giả: Long D A,
Thông tin xuất bản: Chichester New York, Wiley
Ký hiệu phân loại: 535.846
ISBN: 0471490288
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66001 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục