Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.093689 giây)
Schaum's outlines biology [electronic resource]
Tác giả: Fried George,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0071625623
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 44425 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Thin-layer chromatography
Tác giả: Fried Bernard,
Thông tin xuất bản: New York, M Dekker
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0824702220
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71212 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Schaum's outline of theory and problems of biology
Tác giả: Fried George,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0070224056
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 111259 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Green's Functions and Ordered Exponentials [electronic resource].
Tác giả: Fried H M,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 9780511052736
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70917 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục