Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.078103 giây)
Uncertainty and Information : Foundation of generalized information theory
Tác giả: Klir George J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 033.54
ISBN: 9780471748670
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục