Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0784248 giây)
MCSE : Windows 2000 network design study guide
Tác giả: Bill Heldman,
Thông tin xuất bản: San Francico, Sybex
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782127592
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6965 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
IT Project+ study guide
Tác giả: Heldman William,
Thông tin xuất bản: San Francico, Sybex
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782143180
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7803 Năm XB: 2004 Định dạng: CHM
Project management jumpstart
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: kd, Sybex
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782142141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12196 Năm XB: 2003 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục