Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0855109 giây)
The fortune at the bottom of the pyramid
Tác giả: Prahalad C K,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Wharton School Publishing
Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724
ISBN: 0131467506
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145753 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục