Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0781703 giây)
VoIP Service Quality : Measuring and Evaluating Packet-Switched Voice
Tác giả: Hardy William C,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0071429158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15797 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục