Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.0624591 giây)
Thương mại doanh nghiệp : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 380
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4767 Năm XB: 2002
Kinh tế các ngành dịch vụ - thương mại : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 354.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10375 Năm XB: 2003
Giáo trình kinh tế thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92514 Năm XB: 2014
Kinh tế thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19139 Năm XB: 2007
Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tỉnh Quảng Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Mỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 392.509597
ISBN: 9786047867622
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 116260 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục