Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0937409 giây)
Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.51
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1111 Năm XB: 1999
Quản trị sản xuất và tác nghiệp : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 658.51
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1112 Năm XB: 1996
Tính toán dự án đầu tư ; Kinh tế kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2957 Năm XB: 2002
Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.51
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6081 Năm XB: 2003
Quản trị sản xuất và tác nghiệp : Bài tập
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.51
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6082 Năm XB: 2003
Giám sát : công việc của quản đốc và tổ trưởng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93549 Năm XB: 2014
Xây dựng chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của học sinh một số trường tiểu học Quận Bình Thạnh
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 363.7007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7547 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Quản trị vận hành hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài chính
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9786047911417
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 116614 Năm XB: 2016
Bài tập và bài giải quản trị vận hành hiện đại (quản trị sản xuất và dịch vụ) : tình huống thực hành ứng dụng của các cô...
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài chính
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9786047911424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 124577 Năm XB: 2015
Khảo sát khả năng xử lý nước ngầm nhiễm phèn nhôm của sản phẩm ZC (Zeolit - than hoạt tính)
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7548 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục