Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.1406241 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Đặng Văn Thanh
Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức hội thành viên của Hội Kế và kiểm toán Việt Nam
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 54482 Năm XB:
1000 năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 44907 Năm XB: 2010
Văn hóa Thái những tri thức dân gian
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786046400011
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 51686 Năm XB: 2011
Văn hóa dân gian dân tộc Cao Lan : làng Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh niên
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786046400387
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 74918 Năm XB: 2011
Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến Việt Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 895.922803
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 9014 Năm XB: 2005
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn về chứng từ kế toán-Hướng dẫn vể sổ kế toán
Thông tin xuất bản: H :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 20987 Năm XB: 1995
101 sơ đồ hướng dẫn hạch toán và hướng dẫn chuyển sổ kế toán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 20993 Năm XB: 1996
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : sơ đồ hướng dẫn hạch toán-Hướng dẫn chuyển sổ
Thông tin xuất bản: H :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 20986 Năm XB: 1995
Công khai các kết luận và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiển toán Nhà nước -Yêu cầu về chất lượng, tính hữu ...
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 54829 Năm XB:
Kiểm toán nhà nước và vai trò nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý tài chính nhà nước
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
ID: 56369 Năm XB:
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục