Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.0798288 giây)
Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ công : sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 354.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19427 Năm XB: 2007 File: PDF
Điện tử căn bản
Tác giả: Đỗ Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao thông vận tải
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 151748 Năm XB: 2010
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuât mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bìn...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 63700 Năm XB: 2011
Hệ thống số căn bản và ứng dụng : Tài liệu dùng cho sinh viên, kỹ thuật viên phần cứng máy tính
Tác giả: Đỗ Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73793 Năm XB: 1998
Kết cấu thép
Tác giả: Đỗ Đào Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21669 Năm XB: 2009
Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I
Ký hiệu phân loại: 631.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46063 Năm XB: 2007 File: PDF
Thiết kế ngân hàng SG Thương tín chi nhánh Bến Tre
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 68181 Năm XB: 2010
Nhiệm vụ, quyền hạn của hội thẩm nhân trong hoạt động xét xử ở tòa án
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135718 Năm XB: 2018 File: PDF
Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 382.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75410 Năm XB: 2013
Hát đúm Phục Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng : Một loại hình dân ca giao duyên cổ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn hóa thông tin
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045000410
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 51679 Năm XB: 2011
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục