Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.0781084 giây)
Material ConneXion : the global resource of new and innovative materials for architects, artists, and designers
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, J Wiley
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 047175403X (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44818 Năm XB: 2005
Uncertainty and Information : Foundation of generalized information theory
Tác giả: Klir George J,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 033.54
ISBN: 9780471748670
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22482 Năm XB: 2006
Uncertainty and information : foundations of generalized information theory
Tác giả: Klir George J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, WileyInterscience
Ký hiệu phân loại: 003.54
ISBN: 0471748676
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28247 Năm XB: 2006 File: PDF
150 practice ECGs : interpretation and review
Tác giả: Taylor George J,
Thông tin xuất bản: Malden, Blackwell
Ký hiệu phân loại: 616.1207547
ISBN: 140510483x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29655 Năm XB: 2006 File: PDF
Worst case bioethics : death, disaster, and public health
Tác giả: Annas George J,
Thông tin xuất bản: New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 2010 C-827
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132505 Năm XB: 2010 File: PDF
Labor economics
Tác giả: Borjas George J,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 331.0973
ISBN: 9780078021886
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 149123 Năm XB: 2016 File: PDF
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications
Tác giả: Klir George J,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Prentice Hall PTR
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0131011715
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71350 Năm XB: 1995 File: PDF
Lectures in logic and set theory
Thông tin xuất bản: Cambridge UK New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0521753732
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39365 Năm XB: 2003 File: PDF
On language diversity and relationship from Bibliander to Adelung
Tác giả: Metcalf George J,
Thông tin xuất bản: Amsterdam, John Benjamins Publishing Company
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9789027246110
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 157449 Năm XB: 2013 File: PDF
Imaging Synapse Structure and Function
Thông tin xuất bản: , Frontiers Media SA
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889451753
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 203072 Năm XB: 2017
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục