Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0781649 giây)
MCSE : Windows 2000 network design study guide
Tác giả: Bill Heldman,
Thông tin xuất bản: San Francico, Sybex
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782127592
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6965 Năm XB: 2000 File: PDF
IT Project+ study guide
Tác giả: Heldman William,
Thông tin xuất bản: San Francico, Sybex
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782143180
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7803 Năm XB: 2004 File: CHM
Project management jumpstart
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: kd, Sybex
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782142141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12196 Năm XB: 2003 File: CHM
PMP Final Exam Review
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: USA, Sybex Inc
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782143245
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16005 Năm XB: 2004 File: CHM
Microsoft Office Excel 2007 for Project Managers
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Wiley Publishing Inc
Ký hiệu phân loại: 658.4040285554
ISBN: 9780470047179
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16872 Năm XB: 2007 File: PDF
Excel 2007 for Project Managers
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: Indiana, Wiley PublishingInc
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
ISBN: 9780470047170
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23324 Năm XB: 2007
PMP : project management professional exam study guide
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Wiley Pub
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9780470152508 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 24525 Năm XB: 2007 File: PDF
PMP : project management professional exam study guide
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Wiley Pub
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9780470152508 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 24525 Năm XB: 2007 File: ISO
PMP : project management professional : study guide
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif London, SYBEX
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782141064
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48965 Năm XB: 2002 File: PDF
Project management jumpstart
Tác giả: Heldman Kim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 9780470939192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97414 Năm XB: 2011 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục