Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 688 kết quả (0.0467705 giây)
Principles of digital communication systems and computer networks
Tác giả: Prasad K V K K,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass, Charles River Media
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1584503297
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36159 Năm XB: 2004 File: CHM
Fuzzy rationality [electronic resource] : a critique and methodological unity of classical, bounded and other rationalit...
Tác giả: Dompere K K,
Thông tin xuất bản: Berlin, Springer
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 3540880828
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75651 Năm XB: 2009 File: PDF
Classical mechanics : lecture notes
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9780750313988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160819 Năm XB: 2017
Classical mechanics : problems with solutions
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 531.076
ISBN: 9780750314015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160820 Năm XB: 2018
Classical electrodynamics : lecture notes
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9780750314046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160821 Năm XB: 2018
Quantum mechanics : lecture notes
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780750314107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160823 Năm XB: 2019
Quantum mechanics : problems with solutions
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780750314138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160824 Năm XB: 2019
Statistical mechanics : lecture notes
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 530.13
ISBN: 9780750314169
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160825 Năm XB: 2019
Statistical mechanics : problems with solutions
Tác giả: Likharev K K,
Thông tin xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK, IOP Publishing
Ký hiệu phân loại: 530.13
ISBN: 9780750314190
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 160826 Năm XB: 2019
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: James K,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 637 Năm XB: 1996
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục