Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0780067 giây)
Tự học tiếng anh. Tập 2, Đại cương văn phạm anh ngữ
Tác giả: Lê Tuệ Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Dân trí
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45250 Năm XB: 2010
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp
Tác giả: Lê Minh Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính trị Quốc gia sự thật
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN: 9786045747339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146980 Năm XB: 2019
Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Lê Minh Toàn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6083 Năm XB: 2003
Pháp luật đại cương : Dùng cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Lê Minh Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12708 Năm XB: 2005
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Lê Minh Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 100529 Năm XB: 2010
Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Lê Minh Toàn ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính trị quốc gia
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140656 Năm XB: 2010 File: PDF
Xã hội học đại cương
Tác giả: Thanh Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1326 Năm XB: 2000
Giáo trình tin học đại cương A2
Tác giả: Lê Hoài Bắc,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18824 Năm XB: 2007
Công tác xã hội đại cương
Tác giả: Lê Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 361.3
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92138 Năm XB: 2011
Thực tập sinh học đại cương : Bài giảng
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19619 Năm XB: 2008 File: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục