Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 83 kết quả (0.0780972 giây)
Faster smarter Microsoft Office system
Tác giả: Murray Katherine,
Thông tin xuất bản: Redmond, Microsoft
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0735619212
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8081 Năm XB: 2004 File: CHM
Case studies in knowledge management
Tác giả: Jennex Murray,
Thông tin xuất bản: Hershey, Idea Group Publishing
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1591403537
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17151 Năm XB: 2005 File: PDF
Creating Optimism : A Proven Seven-step Program for Overcoming Depression
Tác giả: Murray Bob,
Thông tin xuất bản: kđ, McGrawHill Contemporary
Ký hiệu phân loại: 616.8527
ISBN: 0071446834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17983 Năm XB: 2005 File: PDF
First look 2007 Microsoft Office system
Tác giả: Murray Katherine,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash, Microsoft Press
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0735622655
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37137 Năm XB: 2006 File: PDF
Practical straw bale building [electronic resource]
Tác giả: Hollis Murray,
Thông tin xuất bản: Collingwood Vic, Landlinks Press
Ký hiệu phân loại: 693.997
ISBN: 0643069771
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41145 Năm XB: 2005 File: PDF
Explorations in personality [electronic resource]
Tác giả: Murray Henry A,
Thông tin xuất bản: Oxford England New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN: 019530506X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43733 Năm XB: 2008 File: PDF
Object-oriented project management with UML [electronic resource]
Tác giả: Cantor Murray,
Thông tin xuất bản: New York, Wiley
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47344 Năm XB: 1998 File: PDF
Med ship
Tác giả: Leinster Murray,
Thông tin xuất bản: Riverdale NY, Baen
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0743435559
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 49723 Năm XB: 2002 File: PDF
Planets of Adventure
Tác giả: Leinster Murray,
Thông tin xuất bản: , Baen
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0743471628
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 62892 Năm XB: 2003 File: PDF
Intermediate Russian [electronic resource] : a grammar and workbook
Tác giả: Murray John,
Thông tin xuất bản: London, Routledge
Ký hiệu phân loại: 491.782421
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 65158 Năm XB: 2001 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục