Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.0624124 giây)
Giáo trình Kinh tế chất thải
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 331.256
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10388 Năm XB: 2006
Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 135753 Năm XB: 2019 File: PDF
Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế : Dùng trong các trường THCN
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 337
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 148472 Năm XB: 2007 File: PDF
Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam : sách chuyên khảo dành cho nghiên cứu sinh và c...
Thông tin xuất bản: TP HCM, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9786049222894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 213651 Năm XB: 2016
Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập sâu hơn và nền kinh tế thế giới
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công thương
Ký hiệu phân loại: 382.9597073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45046 Năm XB: 2010
Kinh tế chất thải : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.72
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19559 Năm XB: 2006
Giáo trình nghiên cứu thị trường
Thông tin xuất bản: TP HCM, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158952 Năm XB: 2015 File: PDF
Dân số,định cư,môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 304.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1742 Năm XB: 2000
Môi trường và phát triển bền vững
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19574 Năm XB: 2007
Môi trường và phát triển bền vững
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22083 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục