Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0781491 giây)
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95314 Năm XB: 2014
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75391 Năm XB: 2013
Trang bị điện trong máy : bài giảng
Tác giả: Nguyễn Bê,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46280 Năm XB: 2005 File: PDF
Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4809 Năm XB: 2002
1

Truy cập nhanh danh mục