Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0936069 giây)
Động vật chí Việt Nam. T.9, Phân lớp chân mái chèo - Copepoda, biển
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 591.9597
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 6124 Năm XB: 2001
Chung cư Đinh Tiên Hoàng
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 68296 Năm XB: 2010
101 tư vấn pháp luật thường thức về nhà ở
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN: 9786049974281
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146941 Năm XB: 2020
Thiết kế chung cư Phan Văn Trị Q5
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 67881 Năm XB: 2011 File: PDF
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành đ...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110497 Năm XB: 2016 File: PDF
Hệ thống đề xuất địa điểm sử dụng phương pháp lai ( Hybrid ) trên dữ liệu Foody.vn
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101415 Năm XB: 2015 File: PDF
Từ văn hóa dân gian làng Quỳnh Khôi mở rộng ra văn hóa dân gian vùng Đồng Chiêm Trũng (Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945) : Nghiên cứu, phê bình văn học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hội nhà văn
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049775918
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145377 Năm XB: 2019
Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng,Thái bình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Nông Nghiệp
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1454 Năm XB: 2000
Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho phân ngành chế biến thủy sản tỉnh Tiền Giang
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.7916
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109594 Năm XB: 2016 File: PDF
Ứng dụng công nghệ đo phóng điện cục bộ để đánh giá hiện trạng cách điện cáp ngầm trung thế lưới điện TP.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.31923
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109633 Năm XB: 2016 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục