Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.1405399 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: Nguyễn Văn Vượng
Lý thuyết đàn hồi ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 531.38201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1433 Năm XB: 1999
Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn
Ký hiệu phân loại: 391.009597
ISBN: 9786049779947
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 145327 Năm XB: 2019
Cơ học ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18722 Năm XB: 2006 File: PDF
Văn hoá ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Từ điển Bách Khoa : Viện Văn hoá
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 192586 Năm XB: 2010 File: PDF
Cơ học ứng dụng : bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 44942 Năm XB: 2009
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 350 Năm XB: 1998 File: PDF
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1348 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 492 Năm XB: 1996
Sức bền vật liệu : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1406 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1410 Năm XB: 1999
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục