Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0630072 giây)
Mạng máy tính - Cốt tủy về mạng
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2132 Năm XB: 2001
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hành chính công theo tiêu chuẩn tcvn Iso 9001:2008 tại sở nội vụ tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116807 Năm XB: 2017 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục