Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1093721 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: Salvatore Schiavo-Campo
Assessing and reforming public financial management
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục