Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0782026 giây)
Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Tạ Văn Đĩnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 511.43
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4723 Năm XB: 2002
1

Truy cập nhanh danh mục