Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0624804 giây)
Space, Place and Educational Settings
Tác giả: Freytag Tim,
Thông tin xuất bản: Bern, Springer Nature
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030785970
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 219548 Năm XB: 2022
Trademark and unfair competition conflicts : historical-comparative, doctrinal, and economic perspectives
Tác giả: Dornis Tim W,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 346.0488
ISBN: 9781107155060 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 159139 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục