Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.062698 giây)
Republic of Intellect The Friendly Club of New York City and the Making of American Literature
Tác giả: Waterman Bryan,
Thông tin xuất bản: Baltimore, Johns Hopkins University Press
Ký hiệu phân loại: 974.703
ISBN: 1421403897
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194464 Năm XB: 2007
Rich media, poor democracy : communication politics in dubious times
Thông tin xuất bản: New York, The New Pres
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 9781565849754
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140385 Năm XB: 1999 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục