Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.171868 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: al]
Cisco IP Communications Express [electronic resource] : CallManager Express with Cisco Unity Express
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 48835 Năm XB: 2005 File: CHM
Electrochemical SPM study of 2D phase and 3D phase formation of Zn at the ionic liquid / Au(111) interface [online]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 3937300090
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 204875 Năm XB: 2004
Solution Synthesis, Processing, and Applications of Semiconducting Nanomaterials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Basel, SwitzerlandMDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039284023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 208395 Năm XB: 2020
Bisanzio fra tradizione e modernità : Ricordando Gianfranco Ficcadori
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: MilanoLedizioni - LediPublishing
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9788867055005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 183927 Năm XB: 2017
Bisanzio fra tradizione e modernità
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ledizioni - LediPublishing
Ký hiệu phân loại: 949
ISBN: 9788867055005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 184509 Năm XB: 2017
Les modernes d'Egypte Une renaissance transnationale des Beaux-Arts et des Arts appliqués
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften
Ký hiệu phân loại: 709.620904
ISBN: 9783034327022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 193693 Năm XB: 2017
Les modernes d'Egypte : Une renaissance transnationale des Beaux-Arts et des Arts appliqués
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại:
ISBN: b12120
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 171804 Năm XB: 2017
Selective Laser Melting: Materials and Applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039285785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 204649 Năm XB: 2020
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami : Ordinis Quinti Tomus Secundus
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Huygens instituut/Brill
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OAPEN_357498
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 180074 Năm XB: 1985
1

Truy cập nhanh danh mục