Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0936857 giây)
The book of three
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: New York, Dell
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0440407028
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41527 Năm XB: 1978 Định dạng: PDF
The black cauldron
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: New York, Dell
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0440406498
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41530 Năm XB: 1979 Định dạng: PDF
The marvelous misadventures of Sebastian : a grand extravaganza, including a performance by the entire cast of the Galli...
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: New York, Puffin Books
Ký hiệu phân loại: 813.62
ISBN: 012524990X
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41828 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: , Macmillan
Ký hiệu phân loại: 791.43028092
ISBN: 0312242646
ID: 53122 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
Strangers
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: , Penguin Group
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425119920
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53186 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The Beggar Queen (Firebird)
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: , Firebird
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0141310707
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 62019 Năm XB: 1984 Định dạng: PDF
The first two lives of Lukas-Kasha
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: New York, Dutton
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0525297480
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87236 Năm XB: 1978 Định dạng: PDF
The black cauldron
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: New York, Dell
Ký hiệu phân loại: 398
ISBN: 0440406498 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87359 Năm XB: 1965 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục