Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0885898 giây)
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: Atkins Peter,
Thông tin xuất bản: New York NY, W H Freeman
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 9781429231145
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95021 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Atkins' Physical chemistry
Tác giả: Atkins Peter,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 0716787598
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 142646 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Physical chemistry for the life sciences
Tác giả: Atkins P W,
Thông tin xuất bản: New York Oxford, WH Freeman and Co Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 9781429231145
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79328 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Atkins' Physical chemistry
Tác giả: Atkins P W,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 541
ISBN: 0198700725
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25257 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục