Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0780556 giây)
Sức bền vật liệu : Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1348 Năm XB: 1999
Quản trị chất lượng dịch vụ
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119138 Năm XB: 2018 File: PDF
Quản trị chất lượng dịch vụ
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110049 Năm XB: 2015 File: PDF
Giáo trình pháp luật về xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8989 Năm XB: 2001
1

Truy cập nhanh danh mục