Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.0937389 giây)
China engaged : integration with the global economy
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, World Bank
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0821340794
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10570 Năm XB: 1997
East Asia : The road to recovery
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0821342991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10573 Năm XB: 1998
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt, World Bank
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0821347055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10575 Năm XB: 2000
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt, A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt, A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10545 Năm XB: 1997
Governance and the Law.
Tác giả: Group World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.91090512
ISBN: 146480950X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113240 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
The EIB Climate Survey 2020-2021 - The climate crisis in a COVID-19 world : calls for a green recovery
Thông tin xuất bản: , European Investment Bank
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.2867/5219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 217665 Năm XB: 2021
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục