Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 100 kết quả (0.1406302 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Bank World
World Development Indicators 2008
Tác giả: World Bank, ,
Thông tin xuất bản: Herndon : World Bank Publications,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9780821373866
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 144483 Năm XB: 2008
World development indicators, 2014.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 781464801648
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147043 Năm XB: 2014. File: PDF
World development indicators 2013.
Tác giả: World Bank, ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.90021
ISBN: 0821398245
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147025 Năm XB: 2013 File: PDF
Improving health, nutrition, and population outcomes in Sub-Saharan Africa : the role of the World Bank
Tác giả: the World Bank, ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0821359630
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108105 Năm XB: 2005 File: PDF
World Development Report 2016 : Digital Dividends.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.90090512
ISBN: 1464806713
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111494 Năm XB: 2016 File: PDF
World development report 2010 : development and climate change.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 0821379879
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111395 Năm XB: 2010 File: PDF
World Development Report 2011 : Conflict, security, and development.
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 303.64091724
ISBN: 0821384392
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146664 Năm XB: 2011. File: PDF
Toward gender equality in East Asia and the Pacific : a companion to the World Development Report.
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0821396234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 146670 Năm XB: 2012. File: PDF
World Development Report 1995
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
World development indicators 2015 [electronic resource]
Tác giả: World Bank, ,
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.90021
ISBN: 9781464804403
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111480 Năm XB: 2015. File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục