Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1249784 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Bean James
Engineering global E-commerce sites : a guide to data capture, content, and transactions
Tác giả: James Bean, ,
Thông tin xuất bản: San Francico :Morgan Kaufmann
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608923
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7370 Năm XB: 2003 File: CHM
XML for data architects : designing for reuse and integration
Tác giả: James Bean, ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Morgan Kaufmann
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1558609075
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7906 Năm XB: 2003 File: CHM
Configuring IPCop firewalls [electronic resource] : closing borders with open source : how to set up, configure, and man...
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. :Packt Publishing Ltd.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 34846 Năm XB: 2006 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục