Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1874505 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Bhuyan Manabendra.
Measurement and control in food processing
Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC/Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0849372445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 112523 Năm XB: 2007 File: PDF
Measurement and control in food processing
Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC/Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0849372445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 90909 Năm XB: 2007 File: PDF
Measurement and control in food processing
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 0849372445
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 88200 Năm XB: 2006 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục