Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1592224 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Blyde Juan S.
Synchronized Factories [electronic resource] : Latin America and the Caribbean in the Era of Global Value Chains
Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9783319099903 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117331 Năm XB: 2014 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục