Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.085302 giây)
Software engineering for experimental robotics
Tác giả: Budgen D,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 005.14005
ISBN: 0201485427
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25266 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Software design
Tác giả: Budgen D,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York, AddisonWesley
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN: 0201722194
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25271 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục