Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0468419 giây)
A People’s History of the United States
Tác giả: Simak Clifford D,
Thông tin xuất bản: , Harper Perennial Modern Classics
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 9780060838652
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 52957 Năm XB: 2010 Định dạng: EPUB
Four Past Midnight
Tác giả: Kaplan Robert D,
Thông tin xuất bản: , Signet
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780451170385
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53301 Năm XB: 2011 Định dạng: EPUB
Hellburner
Tác giả: Lawrence D H,
Thông tin xuất bản: , Warner Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780446516174
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53316 Năm XB: 2010 Định dạng: EPUB
The Red Tent
Tác giả: Snow D L,
Thông tin xuất bản: , Macmillan
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780312427290
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53469 Năm XB: 2007 Định dạng: EPUB
Handle with care: a novel
Tác giả: Arp Mark D White,
Thông tin xuất bản: , Simon and Schuster
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780743296410
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53542 Năm XB: 2009 Định dạng: EPUB
Head in the Clouds
Tác giả: Robb J D,
Thông tin xuất bản: , Baker Publishing Group
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780764207563
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53864 Năm XB: 2010 Định dạng: EPUB
The siege of Krishnapur
Tác giả: James P D,
Thông tin xuất bản: , New York Review Books
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0786704845
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53962 Năm XB: 2004 Định dạng: EPUB
In Search of Lost Time: Sodom and Gomorrah
Tác giả: Salinger J D,
Thông tin xuất bản: , Vintage Books
Ký hiệu phân loại: 843.912
ISBN: 9780099362517
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 54082 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The book of salt
Thông tin xuất bản: Boston, Houghton Mifflin
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0618304002
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93786 Năm XB: 2003 Định dạng: EPUB
20,000 days and counting : the crash course for mastering your life right now
Tác giả: Smith Robert D,
Thông tin xuất bản: Nashville Tenn, Thomas Nelson
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 0849948541
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93895 Năm XB: 2012 Định dạng: EPUB
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục