Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 61 kết quả (0.0937104 giây)
Public utilities :management challenges for the 21st century
Tác giả: McNabb David E,
Thông tin xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA USA, E Elgar Pub
Ký hiệu phân loại: 363.6/068
ISBN: 1843768739
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146024 Năm XB: 2005 File: PDF
The Cambridge Dictionary of Scientists
Tác giả: Millar David,
Thông tin xuất bản: , Cambridge Univ Pr E
Ký hiệu phân loại: 509.22
ISBN: 051107414X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 63050 Năm XB: 2005 File: PDF
Synthetic biology applications in industrial microbiology
Tác giả: David Nielsen,
Thông tin xuất bản: , Frontiers Media SA
Ký hiệu phân loại: E
ISBN: 9782889193424
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 205029 Năm XB: 2014
Roles and mechanisms of parasitism in aquatic microbial communities
Tác giả: David G Biron,
Thông tin xuất bản: , Frontiers Media SA
Ký hiệu phân loại: E
ISBN: 9782889195886
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 204333 Năm XB: 2015
Psychological perspectives on expertise
Thông tin xuất bản: , Frontiers Media SA
Ký hiệu phân loại: E
ISBN: 9782889195206
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 204472 Năm XB: 2015
Theory and problems of beginning chemistry
Tác giả: Goldberg David E,
Thông tin xuất bản: New York London, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0071447806
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28716 Năm XB: 2005 File: PDF
Biosynthesis in insects
Tác giả: Morgan E David,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Royal Society of Chemistry
Ký hiệu phân loại: 571.157
ISBN: 0854046917
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37309 Năm XB: 2004 File: PDF
Environmental justice : a reference handbook
Tác giả: Newton David E,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif, ABCCLIO
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0874368480
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 40198 Năm XB: 1996 File: CHM
Encyclopedia of cryptology
Tác giả: Newton David E,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA, ABCCLIO
Ký hiệu phân loại: 652.8
ISBN: 0874367727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40274 Năm XB: 1997 File: CHM
Schaum's outline of theory and problems of beginning chemistry [electronic resource]
Tác giả: Goldberg David E,
Thông tin xuất bản: New York London, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 540
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43449 Năm XB: 2005 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục