Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1249674 giây)
The great escape : health, wealth, and the origins of inequality
Tác giả: Deaton Angus,
Thông tin xuất bản: Princeton, Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 339.2
ISBN: 069115354X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93799 Năm XB: 2013 Định dạng: EPUB
Understanding consumption
Tác giả: Deaton Angus,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Clarendon Press Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 0198287593
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65754 Năm XB: 1992 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục