Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1118 kết quả (0.0780627 giây)
Pinocchio in Venice
Tác giả: Smith E E Doc,
Thông tin xuất bản: , Grove Press
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0802134858
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53283 Năm XB: 2011 File: EPUB
Complete poems, 1904-1962
Tác giả: Cummings E E,
Thông tin xuất bản: New York, Liveright
Ký hiệu phân loại: 811
ISBN: 0871401452
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87765 Năm XB: 1991 File: PDF
The way of the wolf [downloadable e-book]
Tác giả: Knight E E,
Thông tin xuất bản: New York, New American Library
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1436279054
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91455 Năm XB: 2003 File: PDF
Business applications and computational intelligence
Tác giả: E Kevin,
Thông tin xuất bản: kd, Idea Group Pub
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 1591407044
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12344 Năm XB: 2006 File: PDF
Smithells Light Metals Handbook
Tác giả: Brandes E A,
Thông tin xuất bản: Oxford, ButterworthHeinemann
Ký hiệu phân loại: 669.72
ISBN: 0750636254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16211 Năm XB: 1998 File: PDF
Software Engineering for Internet Applications
Tác giả: Andersson E,
Thông tin xuất bản: kđ, MIT Press
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0262511916
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16917 Năm XB: 2006 File: PDF
Folding and Self-Assembly of Biological Macromolecules
Tác giả: Westhof E,
Thông tin xuất bản: New Jersey, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN: 9789812385000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20053 Năm XB: 2001
Orbital motion
Tác giả: Roy A E,
Thông tin xuất bản: Bristol England Philadelphia, Institute of Physics Pub
Ký hiệu phân loại: 523
ISBN: 0750310154
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28555 Năm XB: 2005 File: PDF
Markov processes and applications : algorithms, networks, genome and finance
Tác giả: Pardoux E,
Thông tin xuất bản: Chichester UK, WileyDunod
Ký hiệu phân loại: 519.233
ISBN: 9780470772713
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30440 Năm XB: 2008 File: PDF
Security in wireless ad hoc and sensor networks
Tác giả: Cayirci E,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780470027486
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31587 Năm XB: 2009 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục