Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0937015 giây)
Analysis of Creationism in the United States from Scopes (1925) to Kitzmiller (2005) and its Effect on the Nation´s Science Education System
Tác giả: Watts Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Göttingen, Universitätsverlag Göttingen
Ký hiệu phân loại: 507.1073
ISBN: gup2018-1065
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 172222 Năm XB: 2018
Mathematical models in biology : an introduction
Thông tin xuất bản: Cambridge UK, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 0511078463
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27677 Năm XB: 2004 File: PDF
England in Europe
Thông tin xuất bản: , University of Toronto Press
Ký hiệu phân loại: 942.0190922
ISBN: 9781442640726
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 189255 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục