Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.1719205 giây)
Continuing Professional Development - Preparing for New Roles in Libraries. A Voyage of Discovery. Sixth World Conferenc...
Tác giả: Genoni Paul,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783598440168
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục